Algemene info

Voor iedereen is er een plek binnen onze vereniging.

Muziekvereniging Sint-Michaël biedt iedereen de mogelijkheid om muziek te maken, jong en oud, van muzikaal tot zeer muzikaal, voor iedereen is er een plek binnen onze vereniging.

Natuurlijk verwachten we niet dat iedereen direct een instrument aanschaft. Daarom faciliteert de vereniging diverse instrumenten aan haar leden. Onze instrumenten geven wij in bruikleen voor slechts € 40,- per jaar. Dit bedrag wordt besteed aan het regelmatige onderhoud aan ons gehele instrumentarium. Jeugdleden zijn uitgezonderd op deze regeling. Jeugdleden krijgen het instrument gratis in bruikleen.

Scroll naar boven