welkom bij

Stichting Vrienden van muziekvereniging Sint-Michaël

Stichting Vrienden van muziek vereniging Sint-Michaël

Al tien jaar heeft onze Muziekvereniging een Stichting Vrienden van Muziekvereniging Sint-Michaël.

Zonder de Vrienden van de Muziekvereniging zou een sluitende begroting van de vereniging nog meer hoofdbrekens kosten. En niemand wil toch dat wij in Sint-Michielsgestel het zonder muziek moeten stellen! Het is kortom van levensbelang dat de Stichting Vrienden een flinke duit in het zakje doet.

Stichting vrienden van harmonievereniging

Wil je vriend worden?

Met de Muziekvereniging zijn wij aan het kijken hoe wij de jaarlijks huis-aan-huis-donateurs-actie beter kunnen organiseren en vormgeven. In het verleden bracht die actie toch al gauw enkele duizenden euro’s op, maar de bedragen zijn de laatste jaren jammer genoeg fors teruggelopen. Dus zijn we naar alternatieven aan het onderzoeken.

Daarnaast zijn wij een actie gestart om mensen en bedrijven meer en ook langer aan de Muziekvereniging te binden. Dat kan door Vriend te worden van de Muziekvereniging. Je bent al vriend als je € 50,00 per jaar betaalt. Elk jaar zal het bestuur van de Stichting in goed overleg met de Muziekvereniging een specifiek doel aangeven, waarvoor de opbrengst van onze activiteiten zal worden gebruikt. Dat doel is vaak de Jeugd en dus de specifieke activiteiten die daarvoor door de Muziekvereniging worden georganiseerd, zoals de blazersklas, het leerorkest, Windkracht6 en het Muziekweekend.

Daar staat uiteraard wat tegenover: Vrienden worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de Muziekvereniging en uitgenodigd voor alle concerten.

Wil je Vriend worden, meld je dan snel bij het secretariaat van de Stichting Vrienden, e-mail: vrienden@harmoniesintmichielsgestel.nl. Of stort op bankrekening: NL 64 RABO 0116 2482 62. t.n.v. de Stichting Vrienden van Muziekvereniging Sint-Michaël.

Ben je geïnteresseerd naar de mogelijkheden om Muziekvereniging Sint-Michaël te sponsoren?

Muziekvereniging Sint-Michaël is een hedendaagse ‘brede vereniging’ met ruim 160 leden: kinderen, jongeren, studenten, volwassenen en gepensioneerden. Als vereniging hebben we een breed draagvlak, staan we midden in de Gestelse samenleving. Zo’n brede doelgroep, waarop begrippen als ‘opleiden en ontwikkeling’, ‘muziek’ en ‘plezier’ van toepassing zijn, is voor een sponsor de ‘opmaat’ voor een mooie samenwerking.

Muziekvereniging Sint-Michaël is financieel een gezonde vereniging en is ook heel actief om dat in de toekomst te blijven. Maar we kunnen niet alles alleen en het zou jammer zijn als er minder muziek in Gestel te horen zou zijn.

Zonder steun kunnen we niet alle doelen bereiken. Steun van andere maatschappelijke organisaties en de Stichting Vrienden, maar zeker ook van het bedrijfsleven.

Ben je geïnteresseerd naar de mogelijkheden om Muziekvereniging Sint-Michaël te sponsoren? Wil je graag meer weten over de mogelijkheden?

Bekijk dan onze Sponsorfolder of stuur een e-mail naar secretariaat@harmoniesintmichielsgestel.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Wij worden gesteund door

Scroll naar boven