Contributie

Contributies voor onze leden

per jaar per half jaar per kwartaal
Aspirant-leden € 55,00
Jeugdleden (-18) € 110,00 € 55,00 € 27,50
Volwassenen (18+) € 200,00 € 100,00 € 50,00

Contributie wordt geïnd per jaar, half jaar en kwartaal.

Het je geen eigen instrument? Onze vereniging geeft ook instrumenten in bruikleen aan leden. Hiervoor brengt de vereniging slechts € 40,- per jaar in rekening. Dit bedrag wordt besteed aan het onderhoud van het instrumentarium. Aspirant-leden en jeugdleden zijn uitgezonderd op deze regeling en krijgen het instrument gratis in bruikleen.

Contributie Slagwerkers

Slagwerkers kunnen slagwerklessen volgen bij Rhythm Impact te Berlicum. Wanneer je echter lid bent van onze vereniging is het mogelijk om die lessen in de ‘Meander’ te Sint-Michielsgestel te volgen, in plaats van in Berlicum. Daarnaast heb je de mogelijkheid om tijdens je individuele lessen gebruik te maken van onze slagwerkinstrumenten.

Slagwerkleerlingen volgen alleen individueel les te Sint-Michielsgestel en vallen onder het aspirant-lidmaatschap.
Wanneer je gaat deelnemen aan de groepsrepetities van de slagwerksecties A, B of C valt men onder het jeugd- of volwassenen lidmaatschap.

contributie slagwerkers
contributie blazers

Contributie Blazers

Wanneer je een blaasinstrument wil leren spelen kun je deelnemen aan de blazersklas. Deelnemers van de blazersklas vallen onder het aspirant-lidmaatschap.
Wanneer je doorstroomt naar het leerorkest, harmonieorkest, dagorkest of avondorkest, valt men onder het jeugd- of volwassenen lidmaatschap.

Scroll naar boven