Al tien jaar heeft onze Muziekvereniging een Stichting Vrienden van Muziekvereniging Sint-Michaël.
Zonder de Vrienden van de Muziekvereniging zou een sluitende begroting van de vereniging nog meer hoofdbrekens kosten. En niemand wil toch dat wij in Sint-Michielsgestel het zonder muziek moeten stellen! Het is kortom van levensbelang dat de Stichting Vrienden een flinke duit in het zakje doet.

Hoe doen wij dat?
Met de Muziekvereniging zijn wij aan het kijken hoe wij de jaarlijks huis-aan-huis-donateurs-actie beter kunnen organiseren en vormgeven. In het verleden bracht die actie toch al gauw enkele duizenden euro’s op, maar de bedragen zijn de laatste jaren jammer genoeg fors teruggelopen. Daar gaan wij dus wat aan doen.

Daarnaast zijn wij een actie gestart om mensen en bedrijven meer en ook langer aan de Muziekvereniging te binden. Dat kan door Vriend te worden van de Muziekvereniging. U bent al vriend als u € 50,00 per jaar betaalt. Elk jaar zal het bestuur van de Stichting in goed overleg met de Muziekvereniging een specifiek doel aangeven, waarvoor de opbrengst van onze activiteiten zal worden gebruikt. Voor 2014 en 2015 is dat doel de Jeugd en dus de specifieke activiteiten die daarvoor door de Muziekvereniging worden georganiseerd, zoals de blazersklas, het leerorkest, Windkracht6 en het Muziekweekend.

Daar staat uiteraard wat tegenover: Vrienden worden op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de Muziekvereniging en uitgenodigd voor alle concerten.

Wil je Vriend worden, meld je dan snel bij het secretariaat van de Stichting Vrienden, e-mail: vrienden@harmoniesintmichielsgestel.nl. Of stort op bankrekening: NL 64 RABO 0116 2482 62. t.n.v. de Stichting Vrienden van Muziekvereniging Sint-Michaël.

Wij worden gesteund door

Scroll naar boven